จ.ลำปาง ประกอบพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 465 ครั้ง

จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ราษฎรนำไปปลูกไว้รับประทานและนำไปขยายพันธุ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จำนวน 2,075 ชุด ทั้งนี้ มีผู้แทนคนพิการจากชมรมคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 31 องค์กร ในจังหวัดลำปาง พะเยา เชียงรายและจังหวัดพิษณุโลก โดยส่งผู้แทนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 101 คน เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ไปส่งมอบต่อให้คนพิการในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

สำหรับโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ที่ทนทานต่อโรคและแมลงและได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติและพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ