ผู้ว่าฯลำพูน มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองลำพูน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 311 ครั้ง

                  วันนี้ (วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองลำพูน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่  โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน  กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

                           สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการพบปะส่วนราชการประจำอำเภอเมืองลำพูน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ พร้อมทั้งเป็นการมอบนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน  โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล อาทิ การป้องกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความมั่นคง และปลอดภัยของประเทศ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม  และประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน   ประกอบด้วย  1. มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2. เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ 3.เมืองเกษตรสีเขียว 4.เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเด็นที่ 5  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

                    ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ