ชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 445 ครั้ง

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2563

วันนี้ (20 ต.ค. 63) ที่ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2563 โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 150 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และการบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่แห่งนี้ และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติในระยะยาวต่อไป

วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่าง ๆ ให้เติบโตแข็งแรง ดังที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกแล้วมากกว่าการปลูกต้นไม้ใหม่

********

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

20 ตุลาคม 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ