เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดน่าน ร่วมกันแสดงพลัง ทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 344 ครั้ง

วันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 16.00 น.-17.00 น.
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจ.น่าน นำโดย นายสุกันต์  นิรันรัตน์  กำนัน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน นำเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันแสดงพลัง ทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มีประชาชน  พ่อค้า นักธุรกิจ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 800 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้กล่าวเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดที่คู่กับชาติไทยมาตั้งแต่สร้างชาติ, มีการกล่าวสดุดีสถาบันพระมหากษัตริย์, การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ  ข่วงเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ