จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมการป้องกันอุบัติภัยช่วงวันลอยกระทง 2563 เพื่อป้องกันอันตราย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 238 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมการป้องกันอุบัติภัยช่วงวันลอยกระทง 2563 เพื่อป้องกันอันตราย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง

 

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งกำชับให้แต่ละจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมประเพณีฯ ซึ่งอาจก่อให้ อุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก ทางน้ำ ตลอดจนเหตุจากอัคคีภัยอยู่เป็นประจำ เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการสั่งการไปยัง 7 อำเภอของจังหวัดให้หามาตรการในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยกำชับเข้มงวดกวดขันการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง รวมทั้งตรวจสอบสถานที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิง ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การตรวจตราอาคารสถานที่ การกำชับให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอุบัติภัย และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำในบริเวณสถานที่ลอยกระทง รวมทั้งดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนั้นจะมีมาตการเข้มงวดกวดขันป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อย่างเคร่งครัด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังย้ำว่าทางจังหวัดจะจัดชุดเจ้าหน้าที่และ อาสารักษาดินแดน รวมทั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยประสานการปฏิบัติร่วมกับ ตำรวจ ทหาร ในการเฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยอื่น ๆ รวมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย ไฟฟ้าส่องสว่าง หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เตรียมความพร้อมประจำ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล พร้อมทั้ง

กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับ แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ