ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดประชุมชี้แจง ขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องการปล่อยโคมไฟโคมลอย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 257 ครั้ง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดประชุมชี้แจง ขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องการปล่อยโคมไฟโคมลอย

      วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 63 นายอัครพันธุ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควัน ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศทราบ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายวีระศักดิ์ อินทร์แสง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สายปฏิบัติงานการและบำรุงรักษา นางเทียมจันทร์ พันธุ์เจริญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สายสนับสนุนธุรกิจ พันจ่าโทสาคร ปีกอง ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศศูนย์ควบคุมการบิน-เชียงใหม่  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พันตำรวจโทประเสริฐ รู้ทำนอง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ ร้อยตำรวจเอก นนท์ แสงมณี รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ หัวหน้าราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย 

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศโดยให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายร่วมกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายจากการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน และวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลต่างๆรวมทั้งประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศและพื้นที่สุ่มเสี่ยงจำนวน 350 คน

      การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงอันตรายจากการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันและวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศที่มีต่อการปฏิบัติการการบินของอากาศยานและบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งสามารถนำไปประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ 2. เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันอันตรายอุบัติภัยที่อาจเกิดจากการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดขงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ