สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ผ่านระบบ VDO Conference

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 395 ครั้ง

สำนักงานชลประทานที่ 1 ดำเนินการวางแผนมาตรการการใช้น้ำให้เหมาะสมกับน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้เพียงพอถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือ ประชาชน และเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด

            นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่รวมถึงสภาพอากาศในประเทศไทย พร้อมทั้งประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและหน้าแล้ง ปี 2563 / 64

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 1 สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่โดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 140.67 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของความจุอ่าง สำหรับส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำเก็บกัก 104.95 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39.91ของความจุอ่าง ด้านอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 191 แห่งมีปริมาณน้ำรวมร้อยละ 56 และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ 57  ซึ่งภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการวางแผนมาตรการการใช้น้ำให้เหมาะสมกับน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้เพียงพอถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ยืนยัน น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค มีเพียงพออย่างแน่นอน ขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชน และเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ