กกต.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยรายชื่อ 5 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.แม่ฮ่องสอน นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง นั่งประธานคณะกรรมการฯ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 311 ครั้ง

            นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 46/2663 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์บริหารส่วนจังหวัด จำนวน 75 แห่ง ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

            คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย

1.         นางสาวจุไรรัตน์  ศรีตระกูล

2.         นายชาญชัย กัลยานิติกุล

3.         นายบุญส่ง  จิตสว่าง

4.         นายพงษ์ศักดิ์  บุญเป็ง

5.         นายยุวบุญ   กองวงสา

            มติที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้ลงมติเลือก นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง  เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

            ***เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส***

            สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 1444 หรือ สำนักงาน กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053-878-โทรสาร 053-612-879

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ