เกษตรลำปาง เตรียมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 291 ครั้ง

เช้านี้ (28 ตุลาคม 2563) นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ตาม “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3,159 ชุด เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จะดำเนินการคัดแยก และส่งมอบให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรตามที่ได้ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

“โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจาก ให้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะทำการจัดส่งภายใต้กลไกการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยในส่วนของการลงทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้มีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook Fanpage ของ “สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง” และ “เกษตร ลำปาง” โดยมีการเปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกร 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียน จำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4-5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารจากทาง Facebook Fanpage ของ “สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง” หรือ “เกษตร ลำปาง” เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ในโอกาสต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ