สบอ.16 ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 324 ครั้ง

            วันนี้ (29 ต.ค. 63) เวลา 8.30 น. นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด ผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ โดยกิจกรรมในวันนี้มีการบำรุงรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และปลูกต้นไม้ทดแทน ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

             นายโยธิน จงบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เป็น"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ป้องกันโรคและแมลง และตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่ป่า หรือพื้นที่อื่นที่เห็นสมควร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และเป็นการสร้างสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยให้พิจารณาร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้

           สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ