สคร.1 เชียงใหม่  แนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดช่วงวันลอยกระทง..// 

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 303 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่ แนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในช่วงวันลอยกระทง ไม่ปล่อยให้เด็กลงไปเก็บกระทงหรือปล่อยเด็กเล็กอยู่ตามลำพัง เพราะอาจเสี่ยงจมน้ำได้  ..//

           นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงหรืองานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมหลายพื้นที่ และตามประเพณีจะมีการลอยกระทงตามลำน้ำต่าง ๆ จากข้อมูลกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลมรณบัตรของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ช่วงเทศกาลลอยกระทง ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี  2553-2562 พบว่า 3 วัน คือ ก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง มีคนจมน้ำเสียชีวิต 349 ราย เป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 เป็นเด็กชายมากกว่าหญิงเกือบ 2 เท่า โดยพบมากในกลุ่มอายุ 5-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.7

            ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการจมน้ำ  จึงขอให้ยึดหลัก 3 อย่า คือ 1.อย่าใกล้ คือ อย่ายืนใกล้ขอบบ่อ 2.อย่าเก็บ  คืออย่าลงน้ำไปเก็บกระทงหรือเงินในกระทง และ 3.อย่าก้ม โดยอย่าก้มไปลอยกระทง ซึ่งผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตาและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อนำเด็กเข้าใกล้แหล่งน้ำ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ต้องอยู่ในระยะที่เอื้อมถึง ส่วนเด็กอายุ 3-5 ปี ต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นและเข้าถึงตัวได้โดยเร็ว ไม่ปล่อยให้เด็กไปลอยกระทงกันเองตามลำพังแม้จะอยู่บนฝั่งเพราะอาจพลัดตกหรือลื่นได้ ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและลงน้ำ หากมีการโดยสารเรือให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

           สำหรับหน่วยงานที่จัดเตรียมพื้นที่ลอยกระทง ควรมีมาตรการดูแลความปลอดภัยที่ชัดเจน อีกทั้งกำหนดพื้นที่สำหรับลอยกระทงให้ชัดเจน โดยจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ทำรั้วหรือสิ่งกั้นขวางเพื่อป้องกันเด็กตกลงไปในน้ำ และควรมีผู้ดูแล เตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเป็นระยะ ๆ และเขียนป้ายบอกวิธีการใช้ และติดป้ายคำเตือนไว้บริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือห้ามลงไปลอยกระทง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมงานและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ