การตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อหาทางออกให้ประเทศ......

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 247 ครั้ง

วันที่ 28 ต.ค. 63 หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณประธานรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา      ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 และ 2 (สมัยวิสามัญ)       ว่า ทุกท่านร่วมหารือกันอย่างมีวุฒิภาวะและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสม ขอยืนยันว่าจะต้องนำพาให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก แต่ต้องหาทางออกให้ได้ด้วยสันติวิธี  วอนทุกฝ่ายต้องหันหน้ามาพูดคุยกันเพราะทุกคนคือคนไทย ไม่ควรเกลียดชังกัน

            นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐสภา ตามกระบวนการและขั้นตอนของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะไม่สามารถตั้งกฎ/กติกาใหม่ได้ทันที ส่วนกรณีให้ ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรีได้นั้นเป็นเรื่องของ ส.ว. ตนเองไม่ติดใจ และเห็นด้วยในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาหาทางออก ตามแนวทางที่เสนอในรัฐสภาให้เป็นการร่วมกันของหลายฝ่ายด้วย ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กลุ่มผู้ชุมนุม และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุม  โดยกำชับว่าต้องเป็นหารือเพื่อหาข้อยุติของปัญหาตามบริบทการเมืองของประเทศไทย เคารพซึ่งกันและกันเชื่อใจกันและกัน

นายกรัฐมนตรีฝากถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือ NGOs ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ขอให้ช่วยประเทศไทยพัฒนาชาติบ้านเมือง เช่นเดียวกับคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ ก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ