เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” เตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ลงทะเบียน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 243 ครั้ง

            ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 แจกฟรี เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code และเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing ในห้วงที่ผ่านมานั้น  ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์แก่ผู้ที่ลงทะเบียนดังกล่าว

            โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นตัวแทนของเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 จากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มีนายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน และนายวันชัย ไพรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ จำนวน 292 ชุด

            ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการส่งมอบให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรตามที่ได้ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนต่อไป

 

Cr.สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ