31 ต.ค. 63 เชิญร่วมสืบสานงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ชมการประกวด “สะเปาลอยน้ำ” แห่งเดียวในประเทศ ณ ท่าน้ำสิงห์ชัย แม่น้ำวัง จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 448 ครั้ง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ท่าน้ำสิงห์ชัย จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงสภาพและยั่งยืน สำหรับการจัดงานประเพณีฯ ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวด “สะเปาลอยน้ำ” แห่งเดียวในประเทศไทย การแสดงดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ อลังการโคมล้านนา การจำหน่ายสินค้า OTOP มหกรรมอาหารและสวนสนุกชุดใหญ่ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหามิให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม และโปรดใช้กระทงใบตอง หรือ “สะเปา” ที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติแทนกระทงโฟมและกระทงขนมปัง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำวังด้วย
ทั้งนี้ ระหว่างการจัดงานจนถึงวันที่ 1 พ.ย. 63 จะทำการปิดการจราจรถนนบ้านเชียงราย ในช่วงเวลา 15.30 – 22.30 น. เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ