สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน”

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 254 ครั้ง

     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ "คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่มีสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

        วันนี้ (31 ต.ค.63) เวลา 09.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานคาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ มากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

        นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดงาน “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” เพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับสินค้าผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างการเรียนรู้ สร้างรายได้ และประสบการณ์ในการค้าขายให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งผลต่อดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วย

          นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการ จัดกิจกรรมเพื่อพยุงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาอัตลักษณ์ของจัหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด โดยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่มีสินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และอื่นๆ สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดน่าน จึงได้บูรณาการร่วมกับวัดมิ่งเมือง เพื่อจัดงานจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ