โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณเศษซากกระทง หลังเสร็จสิ้นประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เตรียมจัดเก็บ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 2 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 187 ครั้ง

โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ประเมินน้ำหนักเศษซากกระทงที่ต้องจัดเก็บ ภายหลังเสร็จสิ้นประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ พร้อมดำเนินการใช้เรือเล็กไล่ซากกระทงที่ติดอยู่ตามตลิ่งให้ไหลมากองรวมกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ

            นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทีมเจ้าหน้าที่ประเมินน้ำหนักเศษซากกระทงที่ต้องจัดเก็บ ซึ่งประเมินได้ ประมาณ 23.04 ตัน หรือ ประมาณ 45,000 ใบ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 26.96 ตัน คิดเป็นร้อยละ 54 โดยในปี 2562 มีเศษซากกระทงที่ต้องจัดเก็บจำนวน 50 ตัน จากการประเมินวัสดุที่ใช้ในการทำกระทงปีนี้ ประชาชนนิยมใช้วัสดุธรรมชาติร้อยละ 98.7 กระทงที่ทำจากโฟมร้อยละ 1.3 ซึ่งเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ให้มีการลอยกระทงแบบ 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือ 1 คู่รัก 1 กระทง และขอความร่วมมือประชาชนใช้วัสดุจากธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทง โดยเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกันนี้ ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ ใช้เรือเล็กกำจัดวัชพืช และเรือเล็ก ลอยเรือไปไล่ซากกระทงที่ติดอยู่ตามตลิ่งให้ไหลมากองรวมกันอยู่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Kick off กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ปี 2563 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และสถานีพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการรับขยะที่เป็นวัสดุธรรมชาติไปทำปุ๋ย ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถทำปุ๋ยได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการนำไปกำจัดอย่างเป็นระบบและถูกวิธี

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ