กสทช.จัดอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนา ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ที่จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 297 ครั้ง

    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งขาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง  เป็นองค์กรหลักที่เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล ให้ผู้สื่อข่าว ตลอดถึงผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาและการสร้างสรรค์สื่อใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

    วันนี้(4 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งขาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้สื่อข่าวท้องถิ่น และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน  ในการพัฒนาและการสร้างสรรค์สื่อใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยมี ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ผ่านระบบ VDO Conference  และนายณัฐนนท์ ลี้ศัตรูพ่าย  ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563  ณ  โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค อ.เมืองน่าน จ.น่าน

      ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า แต่ก่อนสื่อเป็นฐานันดรพิเศษ ที่สามารถสื่อสารให้ความคิดกับคนอื่นได้ ก็เลยมีการกำกับควบคุมเข้มงวด แต่ปัจจุบันทุกคนก็ทำสื่อขึ้นมาเองได้ ที่ผ่านมาคนที่มีนิสัยไม่ค่อยดี จะมีข่าวล่วง ภาพโป๊เปลือย สุดท้ายทำให้สังคมมีปัญหา ในแง่ดีคือสื่อช่วยกระจายข่าวให้คนธรรมดาให้สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ขณะเดียวกันมีกลุ่มคนอีกประเภทที่สนุกสนานกับการให้ข่าวลวง ข่าวเท็จ การใช้คำพูดที่ทำให้เกิดความเกียจชังขึ้นมา แต่สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการประนีประนอม ที่ผ่านมาเราก็อยู่กันได้โดยไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น แต่ปัจจุบันอาจจะมีสิ่งเหล่านี้มากขึ้น  ขอฝากไว้กับทุกท่านเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับการทำข่าวแล้ว ขอให้นึกถึงจริยธรรมช่วยทำให้สังคมดีขึ้น

    ด้าน นายณัฐนนท์ ลี้ศัตรูพ่าย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง  กล่าวว่าการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิตอล มีการจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และภาคเหนือ จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ในด้านการผลิต การหาข้อมูลข่าว  การติดต่อแหล่งข่าว และการนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยให้ผลิตรายการและข่าวได้อย่างมีคุณภาพ ก้าวขึ้นสู่การเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ใช้สื่อดิจิทัล สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน  จากส่วนกลางและภูมิภาคกว่า 50 คน จะได้นำความรู้ และเทคโนโลยีสื่อดิจิตอล ที่ได้รับไปนำเสนอข่าวภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและมีจริยธรรมสามารถนำพาองค์กรประสบความสำเร็จต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ (บรรลือ อินต๊ะไชย /ถ่ายภาพ)
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ