สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม คัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 214 ครั้ง

สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม คัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่1/2563  
  ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก  ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ราย ก่อนที่จะส่งรายชื่อไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาประกาศแต่งตั้งต่อไป สำหรับรายชื่อผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
1.นายไฉน นั้นหม่อง 
2.นายเดชาวุธ กรองบริสุทธิ์ 
3.นายอุดม บุญเรือง 
4.นายเจเเฮ พิมพ์วรรณธนา 
ส่วนลำดับที่ 5-8 จะมีการขึ้นบัญชี หากมีตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ
5.นายกมล บุญเลิศ 
6. นางชลันธร สำนวน
7.นายรุ่งโรจน์โชติ สุขถาวรน
8.นางอำพัน คงแดง
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ