จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 145 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (11พ.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ  ศาลากลางจังหวัดแพร่  นายวิเชียร อนุศาสนนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.แพร่) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่

การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยเน้นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษารถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย จะมีการวางยุทธศาสตร์ ใช้ประโยชน์อย่างไรให้เกิดการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจผังเมือง คลังน้ำมัน การขยายรันเวย์สนามบิน ปัจจุบันรันเวย์สนามบินแพร่มีขนาดความยาว 1,500 เมตร ทั้งนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศแพร่แจ้งว่า ได้มีแผนแม่บทการพัฒนา ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนา ควบคู่ไปกับการปรับปรุงอาคารลานจอดเครื่องบิน โดยมาตรฐานรันเวย์จะต้องมีขนาดมาตรฐาน 2,100 เมตร ขณะอยู่ระหว่างดำเนินงานตามขั้นตอนกระบวนต่อไป

โครงการ New Economic เขตพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ศูนย์ราชการใหม่จังหวัดแพร่นั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งวงเงินค่าดำเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 657,115,400 บาท ผูกพันปีงบประมาณ 2563-2566 คือปีงบประมาณ 2563 จำนวน 131,423,100 บาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงิน 116,090,600 บาท ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 223,419,600 บาท ปีงบประมาณ 2566 จำนวน  186,182,100 บาท ผู้ชนะในการเสนอราคาได้แก่ กิจการร่วมค้า AKC โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นวงเงินทั้งสิ้นจำนวน 540,000,000 บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้แล้วทั้งนี้สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ โดยจังหวัดแพร่ได้มีหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญาภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1,080 วัน

ภาคเอกชนของจังหวัดแพร่ยังนำเสนอโครงการต่อที่ประชุมได้แก่ โครงการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาค การปรับปรุงผังเมือง เพื่อสามารถประกอบกิจการทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้ การจัดตั้งโรงแรมในพื้นที่สีเขียวในชนบท และเกษตรกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่โดยการนำสายไฟฟ้าลงดินในเขตเมืองเก่าแพร่ การจัดทำแผนท่องเที่ยวทั้ง 3 ฤดู การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เน้นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ห้อมและกาแฟเป็นต้น /.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ