แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ตอนบ้านฟ่อน-ศูนย์สร้างทางลำปาง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 218 ครั้ง

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1036 ขนส่ง ตอนบ้านฟ่อน-ศูนย์สร้างทางลำปาง ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยหล่อ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จะดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1036 ตอนบ้านฟ่อน-ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.0+372 – กม.7+290 รวมระยะทาง 7.290 กิโลเมตร แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยหล่อ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินการและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ