มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล........

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 544 ครั้ง

โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 63 มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครบ 10 ล้านคน      เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและไม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด 14 วัน จึงได้เริ่มตัดสิทธิตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 63 จำนวน 1,967,046 สิทธิ และกระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 11 พ.ย. 63 เวลา 06.00 – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งขณะนี้ครบจำนวนแล้ว

         สำหรับขั้นตอนในการใช้แอปเป๋าตัง โครงการคนละครึ่ง ประชาชนต้องดาวน์โหลดแอปเป๋าตังก่อน ซึ่งสามารถเข้าไปกดดูวิธีการลงทะเบียนและติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง หรือ ดูรายละเอียดการลงทะเบียนแอปเป๋าตัง และสามารถกดปุ่มเติมเงินเข้า G-Wallet   ได้ถึง 3 ช่องทางได้แก่ Mobile Banking, ตู้ ATM และผ่าน QR Code Promtpay ส่วนขั้นตอนในการจ่ายเงิน สามารถใช้วิธีสแกน QR Code เวลาจ่ายเงิน โดยให้เข้าเมนู คนละครึ่ง เพื่อใช้สิทธิ และกดปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ

          ส่วนร้านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ขั้นตอนเพื่อใช้ในการรับเงินจากลูกค้า จะต้องดาวน์โหลดติดตั้ง
แอปพลิเคชันถุงเงินและยืนยันตัวตนบนแอปถุงเงิน ซึ่งเป็นแอปหลักในการรับเงิน จากนั้นให้บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและการรับชำระเงิน โดยเข้าใช้งานแอปถุงเงิน ด้วยการกดปุ่มโครงการคนละครึ่ง ระบุยอดเงินและสร้าง QR เพื่อรับเงิน และนำ QR ให้ลูกค้าสแกน ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการรับเงิน โดยร้านค้าจะได้รับเงินในวันถัดไป  

           สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน ประชาชนนำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท เริ่ม 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในมาตรการ“คนละครึ่ง” และ “มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”โดยมีสินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ค่าน้ำมัน,
ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ, ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารทั้งรูปแบบตีพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, ค่าบริการนำเที่ยวและค่าโรงแรมที่พัก 

        คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เกิดการใช้จ่าย การผลิต        การจ้างงานและสร้างรายได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน          ของประชาชนในประเทศในช่วงปลายปี 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ