สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง แก้ปัญหาผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 207 ครั้ง

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำวัง ช่วงไหลผ่านชุมชนเมือง เขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 6 จุดเก็บ ได้แก่ 1.สะพานฝายยาง 2.สะพานออเร้นจ์ 3.สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 4.สะพานช้างเผือก 5.สะพานเขลางค์นคร และสะพานเสตุวารี เพื่อนำตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยสภาพแม่น้ำวัง มีลักษณะโดยรวมทั่วไป คือ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการกั้นฝายบริเวณสะพานฝายยาง สภาพน้ำ มีสีเขียวที่เกิดจากสาหร่ายใต้น้ำ การไหลของน้ำค่อนข้างช้า

     จากการตรวจวัดค่าเบื้องต้น พบว่าแม่น้ำวังมีความลึกของลำน้ำอยู่ระหว่าง 1.3 – 3.2 เมตร ความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง 7.22 – 7.71 และค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ อยู่ระหว่าง 5.92 – 7.52 มิลลิกรัมต่อลิตร

     พื้นที่บริเวณริมฝั่ง พบพืช ได้แก่ ผักบุ้ง หญ้า และไมยราบ โดยพบมากบริเวณจุดเก็บที่ 3, 5 และ 6 พบกลุ่มบัวจำนวนมาก กระจายตามลำน้ำ ในบริเวณจุดเก็บที่ 1

     ในส่วนของริมฝั่งจุดเก็บที่ 3 ถึง 5 พบท่อระบายน้ำทิ้ง จำนวน 6 ท่อ น้ำทิ้งที่ระบายมีลักษณะขุ่น สีขาว และดำ มีกลิ่นเหม็น พบเศษอาหารลอยปกคลุมบนผิวน้ำ พบขยะถุงพลาสติก ขวดแก้ว เศษแก้ว ขวดพลาสติก และเศษโฟม บริเวณริมฝั่ง

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำวังอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำวัง ทั้ง 6 จุดเก็บ เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อทำการตรวจวิเคราะห์ และประเมินผลคุณภาพน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงคุณภาพแม่น้ำวัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ