จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ

  • ข่าวจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 217 ครั้ง

นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จ.แม่ฮ่องสอน

อนึ่งการจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้  เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่สนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ที่ให้จังหวัดต่าง ๆ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ที่ 7 พ.ย.- 5 ธ.ค.2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีควรต่างกายด้วยชุดสุภาพสีขาวและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการร่วมพิธี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : บวรนันท์ แสนทวีสุข
แหล่งที่มา : สวศ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ