พาณิชย์พะเยา จัดกิจกรรมพาณิชย์:ช่วยประชาชน LOT 7 ลดค่าครองชีพให้ประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 218 ครั้ง

   นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว  พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน LOT 7 ร่วมมือผู้ผลิต   ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ ลดราคาสินค้ากว่า 13,700 รายการ ลดสูงสุด 70 % ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ผ่านมาได้ เป็นกิจการพาณิชย์ลดราคาประชาชน LOT 1-6 ลดราคาสินค้าให้ประชาชนสูงสุด 50 - 80 % และ ได้รับผลการตอบรับอย่างดีจากประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงได้ดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมพาณิชย์ลดราคาประชาชน LOT 7 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้ผลิต         ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศและห้างท้องถิ่นทุกภาค    ทั่วประเทศ รวมกว่า 104 ราย ในการนำสินค้าลดราคาทั้งหมด 6 กลุ่มสินค้าประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง,ซอสปรุงรส,ของใช้ประจำวัน,ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมจำนวนสินค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 13,790 รายการ ลดราคาสูงสุด 70% คาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ตลอดโครงการ

   ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ แม็คโคร สาขาพะเยา,เทสโก้โลตัส สาขาพะเยา ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่า พะเยา,ห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์,ร้านสะดวกซื้อเซเวน และร้านธนพิริยะ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบร้านค้าและรายการสินค้าที่ร่วมโครงการฯที่มีป้ายตราสัญลักษณ์พาณิชย์ลดราคาประชาชน หรือที่เว็บไซต์ กรมการค้าภายใน www.dit.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา www.phayao.moc.go.th เพื่อช่วยลด      ค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ