จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 617 ครั้ง

ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดการสมัคร ดังนี้ รับจำนวน 16 ทีม โดยผู้แทนหรือผู้จัดการที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัครฟรี ค่าประกันทีมจำนวน 1,000 บาท ***หมายเหตุ เงินค่าประกันทีมจะคืนให้ต่อเมื่อมาทำการแข่งขันทุกนัด ตามโปรแกรมที่วางไว้ หรือไม่กระทำผิดตามปฏิบัติการแข่งขันหรือไม่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน -ใบสมัคร -แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม(รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ) -สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน คุณสมบัตรของนักกีฬา จะต้องเป็นชาวไทยภูเขา มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในจังหวัดตนเองหรือนักศึกษาและปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดนั้นๆจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาและหน่วยงานนั้นๆ ที่จะเป็นนักกีฬา ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ ลัวะ ขมุ ถิ่น ผีตองเหลือง จีนฮ่อ และไทยใหญ่ และสามารถพูดภาษาประจำเผ่าของตนเอง รางวัลการแข่งขัน -ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล -รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท -รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท -รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท จึงขอเชิญชวนโรงเรียน หน่วยงาน และผู้ที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ ทุกอำเภอ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5361 3022 หรือ 08 9266 3773/

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว พรวลัย (นักศึกษาฝึกงาน)
บรรณาธิการ : ส.ปชส.มส
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ