จังหวัดลำพูนเตรียมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 260 ครั้ง

          ส่วนราชการจังหวัดลำพูนร่วมกำหนดแนวทางป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดลำพูน  โดยจะมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 23 และ 25 พฤศจิกายน 2563

           วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2563 ) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมเตรียมการฝึกซ้อม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีการป้องกัน และตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อยู่เสมอ

            ศาลากลางจังหวัดลำพูน ( หลังปัจจุบัน ) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2494  แล้วเสร็จเมื่อปี  2495  เป็นอาคารสองชั้นมีโครงสร้างเป็นไม้ และปูน ซีเมนต์  มีอายุการใช้งานมาถึง 68 ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญในการปิดสวิตช์ไฟ  และถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง      

                   ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 23 และ 25 พฤศจิกายน 2563  .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ