จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 253 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนตามแนวชายแดนแจ้งเบาะแส หากพบความผิดปกติ

            คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ขอความร่วมมือให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างเท่าที่จำเป็น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกอฮอล์เจล เลี่ยงสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ผ่านแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”ทุกครั้ง หากพบผู้ติดเชื้อ จะง่ายต่อการติดตามผู้สัมผัสเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังอาการต่อไป

            ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ยังคงเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่ 10 จังหวัด ชายแดนเมียนมา ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากยังคงมีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีช่องทางธรรมชาติที่อาจเกิดการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายได้ พร้อมกันนี้ได้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อ COVID – 19 เชิงรุกตามในพื้นที่แนวชายแดน หากพบผู้ติดเชื้อจะได้นำส่งรักษาตามระบบอย่างทันท่วงที ป้องกันการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างในชุมชน ขอความร่วมมือประชาชนตามแนวชายแดน หากพบความผิดปกติ หรือบุคคลแปลกหน้า ขอให้แจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างทันท่วงที

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ