พช.แม่ฮ่องสอน ชวนประกวด CDD Young Designer Contest

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 161 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า,นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ร่วมประกวด CDD Young Designer Contest จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://maehongson.cdd.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมส่งผลงานได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 7 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการโดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ