ตชด.334 จัดโครงการแดร์ ที่ โรงเรียนบ้านปางสัก ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 281 ครั้ง

ตชด.334 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่สูน จัดโครงการแดร์ ที่ โรงเรียนบ้านปางสัก ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติด แก่เด็กนักเรียน

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์ ที่โรงเรียนบ้านปางสัก ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดย กองร้อย ตชด.334 นำโดย ร.ต.อ.วิวัฒน์ชัย จันทบูรณ์ รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.334 มอบหมายให้ ร.ต.อ.อดุลย์ คงคล่อง รอง ผบ.ร้อย ตชด.334 , ร.ต.ต. สุวิทย์ ทองดวง รอง สว.(ป) กก.ตชด.33. พร้อม กำลังพล มว.มชส.ร้อย ตชด.334 เข้าทำการเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) แเละเข้าทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน สำหรับโครงการแดร์ เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดและใช้ปรัชญา ของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจน จัดให้มีกิจกรรม ที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก โดยหลักการสำคัญของ แดร์ คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ