กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ./ศบภ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านชายขอบที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 152 ครั้ง

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ./ศบภ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านชายขอบที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
…………………………………………………………………..
     กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (นพค.36 สนภ.3 นทพ.)ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) “ร่วมใจต้านภัยหนาว" เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยนำผ้าห่มกันหนาว ไปมอบให้ประชาชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล 3 หย่อมบ้าน ได้แก่บ้านห้วยมะกอก บ้านห้วยตะพาบ และบ้านห้วยตองก้อ  จำนวน 120  ผืน  ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บนดอยสูงและพื้นที่ชายขอบ ในช่วงเช้าและกลางคืน สภาพอากาศจะหนาวเย็นอุณหภูมิอยู่ที่ 15-14  องศา หลายหมู่บ้านยังคงต้องก่อไฟพิงให้ร่างกายอบอุ่น  และต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอีกจำนวนมาก นอกจากนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยฯออกสำรวจพื้นที่ความต้องการ เพื่อจัดหาผ้าห่ม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ไปมอบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลทุรกันดาร ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวต่อไปแล้ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ