จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 169 ครั้ง

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

                        ที่สนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลน้ำเกี๋ยน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  นายวิศิษฐ์  ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี เปิดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)   ตลอดรัชสมัย ที่พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆอเนกนาๆนับประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  เป็นที่ประจักษ์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

                       พร้อมกันนี้ ได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 600 คน ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน  ร่วมใจกันร่วมปรับภูมิทัศน์  ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย และทาสีกำแพงวัดวาอารามเพื่อให้เกิดความร่มรื่นสะอาดสวยงาม โดยการทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิด มีความสะอาดสวยงาม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน ได้เกิดมีความรัก และความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำความดี อีกทั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน ในช่วงฤดูแล้ง  และเพื่อให้ชุมชนต่างๆได้มีโอกาสได้พบปะซึ่งกันและกันและยังเป็นกิจกรรมในโครงการของสมาชิกจิตอาสา

                       ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   และพระบรมวงศ์ ศานุวงค์ ทุกพระองค์      ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะมุ่งมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน  ด้วยการ"ทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป   โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่กว่า 600 คนเข้าร่วมกิจกรรม

                                                     .......................................................

 

25 พฤศจิกายน 2563                                                                                                  สมาน  สุทำแปง/ภาพ/ข่าว 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ