จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นการพัฒนาพื้นที่แนวชายแดน สร้างคนอยู่ร่วมกับป่า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในการก่อสร้างถนน 128 กิโลเมตร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 230 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นการพัฒนาพื้นที่แนวชายแดน  สร้างคนอยู่ร่วมกับป่า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในการก่อสร้างถนน 128 กิโลเมตร

    วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆทีมีการจัดทำ แผนงาน โครงการ งบประมาณ การจัดทำร่างโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ พื้นที่ โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ หรือหมู่บ้านยามชายแดน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในการก่อสร้างถนน 128 กิโลเมตรตามแนวชายแดนไทย พม่า ใน 3 อำเภอ การจัดทำข้อมูลและประสานงาน เพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่และพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ทั้งนี้ ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน"คนอยู่ร่วมกับป่า" 3 ระบบ 5 แผนงาน ประกอบด้วย ระบบป้องกันการรักษาชายแดน และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ระบบประชากรการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันมลพิษ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ ระบบพัฒนาในการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐาน ทั้งด้านการคมนาคม การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ตลอดจนส่งเสริมอาชีพหลัก/แก่ชุมชน ทั้งด้านการปลูกไม้เศรษฐกิจและการสร้างป่าเศรษฐกิจชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ