อบจ.ลำปาง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.อบจ และนายก อบจ. จัดอบรม กปน. ติวเข้มแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 312 ครั้ง

     วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการชี้แจงวิทยากรอำเภอเกี่ยวกับการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผูมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

     ในการนี้มีนางสาวสุภาภรณ์  สุริวงษ์ หัวหน้างานอำนวยการ ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ โดยชี้แจงเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และอสม. โอกาสนี้ พ.ต.ท.พิพิธ  บุญมี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้ร่วมสังเกตการณ์การจัดอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ