พรุ่งนี้ กฟภ.แม่ลาน้อย แจ้งดับไฟบริเวณจุดชมวิวอำเภอแม่ลาน้อยทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 278 ครั้ง

             นายสาโรช เถ่งจ๊ะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ลาน้อย แจ้งว่า จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริเวณจุดชมวิวอำเภอแม่ลาน้อย พื้นที่ตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม ตำบลห้วยห้อม ตำบลแม่นาจาง ตำบลปางหินฝน (อำเภอแม่แจ่ม) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ดังนั้น ในวันและเวลาดังกล่าวสถานที่ทำงาน และที่พักอาศัยของท่าน จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วขณะ  หากแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายประแสไฟฟ้าทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ลาน้อย จึงขออภัยท่านผู้ใช้ไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053 689 250

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ