จังหวัดแม่ฮ่องสอนกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดงาน สร้างชีวิต สร้างรายได้ คนฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 339 ครั้ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 7:00 น.  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมใส่ชุดชนเผ่าทำบุญตักบาตรยามเช้า และกิจกรรมชิมช็อปกระจายในตลาดนัดกาดคนฮ่องสอน ตลาดวัฒนธรรมของคนแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 07:00 - 15:00 น เพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับร้านค้าภายในตลาดนัดกาดคนฮ่องสอน" ประกอบด้วยร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนร้านค้าจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงอาหารพื้นเมืองคาวหวานและพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินเยี่ยมชมชิมช้อปกระจายในตลาดนัดกาดคนฮ่องสอนเพลิดเพลินกับสินค้าหลากหลายอาหารพื้นเมืองคาว-หวานผักผลไม้ตามฤดูกาลที่ทั้งสดและอร่อยซึ่งมีหลายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพร้อมรับฟังการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองเบา ๆ

โดยวันนี้กำหนดจัดงานโครงการเป็นครั้งแรก  มีประชาชนแต่งกายชุดชาติพันธ์ที่หลากหลาย หลั่งไหลกันเข้ามาชม งาน เป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รันรักษ์ ขัตติกุล
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ