รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่ตรวจโครงการติดตั้งนวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อำเภอป่าซาง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 510 ครั้ง

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการติดตั้งนวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อำเภอป่าซาง และตรวจสภาพความพร้อม โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

บ่ายวันนี้ (22 มกราคม 2563) ที่ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการติดตั้งนวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านมูลค่าห้าล้านกว่าบาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อำเภอป่าซาง และตรวจสภาพความพร้อม โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจโครงการติดตั้งนวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง ในวันนี้ เดิมที่ตรงนี้เป็นที่ติดตั้งประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 5 ซึ่งปัญหาในขณะนี้คือปัญหาแรงดันน้ำมีไม่ถึงในการกระจายน้ำสู่ครัวเรือน รวมถึงความสะอาดของน้ำยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งประชาชนใช้น้ำไปสักพักก็จะเกิดสีสนิมและเกิดตะกอนของน้ำ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ประสานของบประมาณงบกลางในการก่อสร้างติดตั้งระบบประปาชุดใหม่ พร้อมกับเครื่องกรองทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ประชากรหมู่ที่ 1 ซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ 800 หลังคาเรือน ก็จะขอร่วมใช้น้ำประปาแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งทางรัฐบาลก็อยากจะมอบน้ำประปาที่มีคุณภาพสูงและแรงดันสูง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้อุปโภคและบริโภคได้ทั่วถึง ทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ยังติดในเรื่องของเอกสารในการดำเนินงาน ทางคณะจึงได้ให้กรอบระยะเวลาในการพิจาณางบประมาณงบกลาง ของกลุ่มภาคที่ 15 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จึงอยากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการทางเอกสารในการดำเนินการให้ครบถ้วนและพร้อมเพียง ซึ่งจะสามารถอนุมัติในการดำเนินการต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ