จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 176 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยหนาว วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีพ.ศ. 2563 ถึง 2564ครั้งที่ 1/2563 ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดำริให้จัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยหนาวประจำปี 2563 -2564 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความพร้อมและการเข้าให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดอัคคีภัยจะอากาศหนาวจัดผิดปกติ ทั้งนี้ ได้กำชับให้แต่ละอำเภอเตรียมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวเพื่อซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำหนดแนวทางการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวตลอดจนชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว รวมทั้ง การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศหนาว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัลยา มะโนเสาร์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ