กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เตรียมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ออกปฏิบัติงานขยายและซ่อมแซมหมุดหลักฐานงานแผนที่ทหารปืนใหญ่ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 250 ครั้ง

           นายนนทวัฒน์ วุฒิลักษณ์ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง ฝ่ายความมั่นคง  เปิดเผยข้อมูลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแจ้งการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่ ว่า กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จะนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ออกปฏิบัติงานขยายและซ่อมแซมหมุดหลักฐานงานแผนที่ทหารปืนใหญ่ ในพื้นที่ อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า อำเภปายและอำเภอเมือง ห้วงตั้งแต่วันที่ 4 - 29 ธันวาคม 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและขออภัยในความไม่สะดวกด้านการจราจรที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ