กอ.รมน. จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 3 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 136 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”  เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเองลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆเช่น โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่

โดยวันนี้(3ธ.ค.63) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่กลุ่มเกษตรกรตามอำเภอต่างๆ จำนวน 8 คน , กลุ่มสถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง , กลุ่มศาสนสถาน หรือวัด จำนวน 5 แห่ง , กลุ่มชมรมเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 28 ราย เพื่อให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของ“ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”  ดังที่กล่าวมาข้างต้น

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ยังได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอีกด้วย /.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ