พสกนิกร จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี มหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดิน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 3 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 215 ครั้ง

          วันนี้ (3 ธันวาคม 2563) เวลา 17.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน นำชาวแม่ฮ่องสอน ทุกหมู่เหล่า ทั้งข้าราชการ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดิน ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัด โดยมีพระสุมนฑ์ศาสนกิจ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

          การจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกัน  โดยมีผู้แทนทุกศาสนาร่วมพิธี ประกอบด้วยนายสุริยา อร่ามวงศ์ ผู้นำศาสนาอิสลาม กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวดุอาร์ ขอพร  , นายไชยโรจน์ เหลือเงิน ผู้นำศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร  , คุณสุวีณา โบปาราย ผู้นำศาสนาซิกข์กล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิช
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ