สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรมโครงการ “สร้างชีวิต สร้างรายได้ คนแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 2

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 4 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 274 ครั้ง

       นางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดโครงการ “สร้างชีวิต สร้างรายได้ คนแม่ฮ่องสอน”ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
ณ บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ พัฒนาชุมชน พาณิชย์ อุตสหกรรม และ อบจ. สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรม “7 โมงเช้า สวมชุดชนเผ่า ทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 19 รูป  และกิจกรรมชมชิมช็อปกระจายในตลาดนัด “กาดคนแม่ฮ่องสอน” ซึ่งเป็นตลาดนัดวัฒนธรรมของคนแม่ฮ่องสอน โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”รวมถึงสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย เช่น สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนกาแฟ อาหารพื้นเมืองคาว-หวาน และพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 12:00 น. เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

          ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจ สวมชุดชนเผ่าตักบาตรยามเช้าแล้วเดินเยี่ยมชมชิมช้อป
กระจายในตลาดนัด “กาดคนแม่ฮ่องสอน” และใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง”เพลิดเพลินกับสินค้าพื้นเมืองมากมายหลากหลาย พร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเบาๆดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสุดชิล นั่งจิบกาแฟสด และรับประทานอาหารเช้าใต้ร่มต้นจามจุรี

      และเพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบติอสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนให้ทุกทาน พกถุงผ้า หิ้วปิ่นโต และถือแก้วส่วนตัวมาใช้บรรจุอาหาร น้ำดื่มและสินค้า แทนภาชนะจากทางร้านค้าใน “กาดคนฮ่องสอน”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มลฤดี หญ่าโก
บรรณาธิการ : ปชส.แม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ