จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 185 ครั้ง

วันนี้ (5 ธ.ค.63) เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  2563 โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกาย บำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา พร้อมพัฒนาสถานที่แหล่งพื้นที่สาธารณะรอบๆ บริเวณแม่น้ำวัง (หลังวัดบ้านต้า) ม.10 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง

ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรักความเทิดทูน แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม รณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาดอันจะนำประชาชนไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ