พ่อเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 ที่เดินทางมาทำกิจกรรมเก็บตัว ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 245 ครั้ง

ค่ำวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ เจ้าของ กัสซันขุนตาล กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้ารมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

                กองประกวดนางสาวไทย กล่าว่า ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากจังหวัดลำพูน ในงานเลี้ยงต้อนรับ Gassan Khutan Gala Dinner โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ อีกทั้งผู้บริหารเจ้าของ กัสซันขุนตาล กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท  ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าประกวดได้อย่างมีความสุข

                สำหรับในวันที่ 5 ธันวาคม 2563  ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 จะเดินทางไปเยี่ยมชมและสำผัสวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ บ้านแพะต้นยางงาม อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิต ฉบับไทลื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในช่วงบ่าย ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 จะเดินทางไปเยือนจังหวัดลำปางเมืองที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ