เครือข่าย ONE HOME ลำปาง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ จัดระเบียบคนขอทาน เร่ร่อน และไร้ที่พึ่ง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 270 ครั้ง

ภาคีเครือข่าย จ.ลำปาง จากหลายหน่วยงาน ในนาม "พม.ONE HOME" ออกรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการจัดระเบียบคนขอทาน เร่ร่อน และไร้ที่พึ่ง เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด

จังหวัดลำปาง โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทีม "พม.ONE HOME " และหลายหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ทั้งฝ่ายปกครองจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัด, สำนักงานแรงงานจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง หน่วยเทศกิจเทศบาลนครลำปาง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ทำกิจกรรมขับเคลื่อนแผนยุทธการเชิงรุกในการจัดระเบียบคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ร่วมสานพลังหน่วยงานนำทีมเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 โดยมีนายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์  นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง และนายประทีป  มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นหัวหน้าคณะนำทีมเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่าย "ONE HOME" ของจังหวัดลำปาง ออกเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ ให้พี่น้องประชาชนชาวลำปางรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วบริเวณงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้อง

สำหรับการเดินรณรงค์ตามกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย การดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนโยบายการจัดระเบียบสังคมเมือง ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ที่ต้องการให้มีการดำเนินการตรวจสอบผู้กระทำการเร่ร่อนขอทานในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้สร้างความเดือนร้อนให้แก่สังคมโดยรวม ทั้งมีการเชื่อมโยงเป็นบ่อเกิดของปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปัญหาโรคติดต่อ ปัญหาความรุนแรง รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น

โดย นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในการรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย รวมไปถึงปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดจากคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวลำปางได้รับทราบถึงแนวทางข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้อง และร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลตรวจสอบตามบริเวณสถานที่ต่างๆ โดยหากพบเห็นบุคคลกลุ่มคนดังกล่าว ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางทราบได้ทันที ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1300 หรือ แจ้งข้อมูลข่าวสารทางหมายเลขโทรศัพท์ 054-209460 โทรสาร 054-209459 และ Email : Lampang_pcd@dsdw.go.th ทั้งนี้เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด และยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลำปางอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ