งาน เปิดเมิงไต(เมืองแม่ฮ่องสอน) วันแรกคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 10 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 215 ครั้ง

            วานนี้ (9 ธ.ค. 63) เวลา 18.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน เปิดเมิงไต  ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่นครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคืนภาษีสู่ท้องถิ่น

            เมิงไต เป็นภาษาไทใหญ่ หมายถึง เมืองไทใหญ่ ดังนั้น การจัดงานเปิดเมิงไตจึงเปรียบประหนึ่งการเปิดประตูเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาสัมผัสความเป็นแม่ฮ่องสอน อย่างแท้จริง สัมผัสกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อันโดดเด่นถึง 9 ชนเผ่า ชิมอาหารไทใหญ่ที่มีลักษณะเฉพาะ ใกล้ชิดกับวิถีชนเผ่าให้มากขึ้น กับบ้านจำลองวิถีชนเผ่า การจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าของผู้ผลิตสินค้าชุมชน และอาหารท้องถิ่นที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

            สำหรับการเปิดงานวันแรกคืนวานนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดพื้นถิ่น-ชุดชาติพันธุ์เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งงาน เปิดเมิงไต  ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่นครั้งที่ 13 จะจัดไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ในเวลา 18.00-22.00 น.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ