คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ จ.น่าน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 275 ครั้ง

           คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ จ.น่าน ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และกองกลางงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ , ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ , นางสาวกนกวรรณ ประภาภรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจดังกล่าว ทั้งนี้คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม CSV (Creating Shared Value) หรือการนำเอาความเชี่ยวชาญมาสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม โดยเฉพาะโรงเรียน ตชด.ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพื้นที่รับผิดชอบคือ โรงเรียนบ้านห้วยลู่ อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนชาวเขาที่พึ่งสร้างเสร็จได้ไม่นาน

            อย่างไรก็ตาม ทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชนและนักเรียน รวมถึงกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน พร้อมสำรวจความต้องการสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และอุปกรณ์การเรียนของเด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลน และได้กำหนดวันที่จะลงพื้นที่อีกครั้งต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ