มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกของภาคเหนือ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งาน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 557 ครั้ง

มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกของภาคเหนือ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งาน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

          มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดการเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกของภาคเหนือ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยาส่งเสริมการนำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจังหวัดพะเยา และพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมสถานีฯ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ เลขาธิการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย , รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิทยานุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะ ได้เยี่ยมชมการสาธิตการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ AC และ DCรวมถึงสาธิตเครื่องมือทดสอบต่างๆ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า การเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ที่จะปรับมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดพะเยา และจังหวัดในภูมิภาคล้านนาตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นโครงการนำร่องให้แก่สังคม โดยได้รับความร่วมจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า , บริษัทเดลต้า อีเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน , บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ที่ช่วยทำให้สถานีอัดประจุมีความเป็นมาตรฐานสากล , บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด สนับสนุนรถยนต์ต้นแบบในการทดสอบ ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เน้นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการนี้ถือว่า เป็นการพัฒนาจากการใช้พลังงานทดแทนจากรถยนต์ที่ใช้แก๊ส และต่อเนื่องมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้ และในมหาวิทยาลัยพะเยาก็จะมีการขนส่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วย

            สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินการโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในการสนับสนุนการลงทุนสำหรับการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะในการติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคล้านนาตะวันออกที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ