ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับการปลูกต้นพันธุ์จิงจูฉ่าย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 616 ครั้ง

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับการปลูกต้นพันธุ์จิงจูฉ่าย ในหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อให้เกษตรกร นำไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายของเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ