พาณิชย์จังหวัดลำปางลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัย กำชับผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องชัดเจน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 211 ครั้ง

นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี พาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยผลการตรวจสอบพบว่าสินค้าหน้ากากอนามัยมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และไม่พบการกักตุนสินค้าของผู้ประกอบการ ส่วนหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาที่มีวางจำหน่ายทั่วไปยังคงจำหน่ายในราคาชิ้นละไม่เกิน 2.50 บาท และมีการปิดป้ายแสดงราคาถูกต้องชัดเจน

        ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องชัดเจน และปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ราคาจำหน่ายปลีกในราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท และมิให้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าไม่เป็นธรรม

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ