คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ออกประกาศมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในส่วนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 22 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 289 ครั้ง

       วันนี้(22 ธ.ค.63) คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 โดยระบุมหาเถรสมาคมมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เห็นชอบให้เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวงออกไป จนกว่าจะมีประกาศจากทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดวันสอบใหม่ ให้เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ในเดือนมกราคม 2564 ออกไปด้วย และให้งดกิจกรรมทางศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อันเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาเถรสมาคม อีกทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงขอให้คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ดำเนินการดังนี้ :

1.งดกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563 ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ พิเศษ/2563
2.งดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
3.งดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
4.งดหรือเลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น กิจกรรมการจัดงานวัด งานทำบุญประจำปี และงานบุญประเพณีต่างๆ เป็นต้น ในกิจกรรมดังกล่าว หากวัดไม่สามารถงดหรือเลื่อนการดำเนินงานได้ ให้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดรอบคอบและรัดกุม
5.ให้ทุกวัดในจังหวัดน่าน รณรงค์การป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข หากพบพระภิกษุ สามเณร มีอาการผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง ไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 เพื่อขอรับข้อมูลและความช่วยเหลือทั้งนี้ ขอให้เจ้าคณะผู้ปกครองได้แจ้งพระภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารสุขอย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ( พระราชศาสนาภิบาล ) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ